TRADICE

 Více než dvacetileté zkušenosti s chovem koní, hospodářských zvířat a zemědělskou produkcí.